สถิติร้านค้า
 
 
คุณ เลือกสินค้า 0 รายการ

หน้าหลัก | ข้อมูลบริษัท | การสั่งซื้อ | การจัดส่ง | การชำระเงิน | การติดต่อ |
 
นิทานพื้นบ้าน

หนังสือนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เล่มนี้ เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสังคม วิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีตามสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชนแต่ละท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้งยังถือเป็นการอนุรักษ์และร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม "นิทานพื้นบ้าน" ไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทยอีกทางหนึ่งด้วย

ภายในมีนิทานรายชื่อเรื่องดังต่อไปนี้

- หมากับแมว
- วันคาร
- ตาดีกับยายดัน
- พระวรวงศ์
- พญาหงส์
- นายดัน
- เจ้าขี้ตุด
- เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว
- พญาฉัททันต์
- สุบิน
- สุทธิกรรม
- ทำตามคำพ่อสั่ง
- เกาะหนู เกาะแมว หาดแก้ว เขาตังกวน
- แม่โพสพ
- นายอ้ายยังไม่ตาย
- นกจาบ
- นักฟังนิทาน

ประเภทของผลิตภัณฑ์ : การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ยี่ห้อ : สกายบุ๊ค
รุ่น : -
บรรจุภัณฑ์ : -
ขนาดของผลิตภัณฑ์ : -
จำนวนผู้เช้าชม : 2444 คน
คู่มือตำราวิทย์
วรรณกรรมเยาวชน
สุขภาพบำบัด
คู่มือตำราสังคม
ทดสอบศัพท์อังกฤษ
คู่มือเตรียมสอบ
ศิลปะการงานอาชีพ
กีฬา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 
     
 

© Copyright 2000-2011 | All rights reserved | The Faderation of Thai Industries | e-mail: information@fti.or.th | Created site by www.lilynetwork.com