26 กรกฎาคม 2557 :
twitter
twitter
facebook
QR Code
หน้าหลัก / อบรมสัมมนา
การอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้วยเทคโนโลยี RFID”

กำหนดการอบรม วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องศูนย์สาธิตเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3 

จัดโดย : สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย

 

ภาคเช้า : ภาคบรรยาย

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน

09.00 – 10.30

RFID เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

     + รู้จัก RFID (Radio Frequency Identification Technology)

     + แนวทางการประยุกต์ใช้และตัวอย่าง RFIDในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

     + ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยี RFID ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00

(ต่อ) RFID เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

     + ข้อดี – ข้อเสีย ของการใช้เทคโนโลยี RFID ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

     + Key Success ของการประยุกต์ใช้ RFID เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร

     + การประมาณการผลตอบแทนการลงทุนของ RFID ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วิทยากรภาคเช้าบรรยายโดย ผศ.ดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย : Show Case

13.00 – 14.30 Show Case 1: ระบบการจัดคิวอัตโนมัติให้กับระบบขนส่ง

14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 Show Case 2: ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติไร้สาย

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณวิไลลักษณ์ ศิริคุม

โทร : 02-345-1211, 02-345-1213, 02-345-1231 Mobile : 081-923-5400

e-Mail: rfid.th@gmail.com , wilailaks@off.fti.or.th

Fax: 02-345-1232 

website: www.rfid.or.th
 


ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ : http://www.rfid.or.th/th/activities/seminar_dt.asp?id=69
อีเมล์ : wilailaks@off.fti.or.th
ปรับปรุงโดย : วิไลลักษณ์ ศิริคุม
ปรับปรุงเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2555
จำนวนคนอ่าน : 2450 คน

ก่อนหน้า
© 2011 The Faderation of Thai Industries. All rights reserved.
Home About Us Join Us Contact Us