24 มกราคม 2560 :
twitter
twitter
facebook
QR Code
หน้าหลัก / ผลิตภัณฑ์และบริการ / งานวิชาการ
สถิติ >> รายสาขา กลับหน้าหลักงานวิชาการ
สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม 2553

                                                              
                ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำส่ง “สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม 2553” มาเพื่อเป็นข้อมูลและใช้ประโยชน์แก่สมาชิกสภาและบุคคลทั่วไป

                ข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือน จัดทำโดยสายงานพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาการที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะจัดส่งมายังท่านเป็นประจำทุกเดือน

หากมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้งได้ที่อีเมล SETCorporateCommunications@set.or.th
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้ประสานงาน: ถิระนันท์ โทร. 02-229-2049

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม 2553

               ในเดือนมกราคม 2553 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยปรับลดลง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในภูมิภาคจากความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังทางการจีนมีมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินเข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งข่าวการจำกัดธุรกรรมการลงทุนของสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงด้านสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศอีกด้วย

                มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนมกราคม 2553 ปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าและมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าซื้อขายเฉลี่ยรายวันของปี 2552 โดยนักลงทุนรายย่อยมีฐานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนสถาบันในประเทศมีฐานะเป็นผู้ขายสุทธิ

                จำนวนบัญชีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2552 ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดและบัญชีซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต สะท้อนความสนใจของนักลงทุนที่มากขึ้น สำหรับภาวะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ในเดือนมกราคม 2553 ปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยรายวันลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2552 จากการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ (Gold Futures) และมีจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงของ Single Stock Futures เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ

               ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์งวดปี 2552 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2551 โดยธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปี 2551 อย่างมีนัยสำคัญ เพราะไม่มีผลขาดทุนจากเงินลงทุนและมีรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรสุทธิในไตรมาส 4/2552 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2551 จากการไม่มีผลขาดทุนจากเงินลงทุนเช่นกัน ทั้งนี้ ภาพรวมการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับทรงตัวแต่สามารถควบคุมระดับหนี้เสียที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ได้ดีขึ้น…ดูฉบับเต็มพร้อมข้อมูลประกอบ => http://www.set.or.th/setresearch/files/news/201001_SETPress.pdf

 

 
 


ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th/setresearch/files/news/201001_SETPress.pdf
อีเมล์ : SETCorporateCommunications@set.or.th
ปรับปรุงโดย : วิไลลักษณ์ ศิริคุม
ปรับปรุงเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2553
จำนวนคนอ่าน : 2071 คน
กลับไปหน้าที่แล้ว

 
© 2011 The Faderation of Thai Industries. All rights reserved.
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สมัครงาน ติดต่อเรา