ลงโฆษณา

 

วารสาร ส.อ.ท. (INDUSTRY  FOCUS)


      วารสาร ส.อ.ท. INDUSTRY FOCUS เป็นวารสารแบบแทบลอยด์รายเดือน จัดทำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงวิเคราะห์ กิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมฯ รวมถึงข่าวความเคลื่อนไหว และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย ตลอดจนบทความ บทวิเคราะห์ กรณีศึกษา บทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า และทัดเทียมประเทศชั้นนำทั่วโลก ได้รวมความรู้ทั้ง สื่อวิชาการ เสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการ,ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับศึกษา ค้นคว้า,ฐานข้อมูล ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ,สื่อเผยแพร่นโยบาย และการให้บริการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,เครื่องมือสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก, เป็นเวทีแสดงศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสื่อกลางการพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการ
 

     กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหารระดับสูง,   เจ้าของกิจการในภาคอุตสาหกรรม, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆอาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม   กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงานฯ กระทรวงศึกษาฯ และ สื่อมวลชน ห้องสมุด และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

 

คอลัมน์ที่น่าสนใจ อาทิ

CoverStory

เรื่องจากปก (เรื่องที่อยู่ในความสนใจ ทันสมัย)

 in Focus

Hot Issue ที่กำลังเป็นที่จับตามอง หรือมีผลกระทบกับอุตสาหกรรม

 in Update
ข่าวสารอุตสาหกรรมจากสมาชิก และความเคลื่อนไหวในแวดวงอุตสาหกรรม

 in AEC 2015

นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม ในการรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 in Green

นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ภาคอุตสาหกรรม และการนำเสนอโรงงานต้นแบบ

 in Tec & inno 

นำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อชีวิต ธุรกิจ และอุตสาหกรรม

 in Management

เคล็ดลับการจัดการองค์การ แนวคิดการบริหาร เพื่อการปรับตัวของธุรกิจ

 in Life

กิจกรรมการพักผ่อน การจัดการชีวิตเพื่อสุขภาพจิตและร่างกายที่ด

 in Z-one

กิจกรรมต่างๆ ที่ ส.อ.ท. จัดขึ้น พร้อมทั้งรายงานดัชนีความเชื่อมั่นภาค อุตสาหกรรมในแต่ละเดือน


 

SPEC : วารสาร ส.อ.ท

 วาระการออก

INDUSTRY  FOCUS รายเดือน    

 ขนาดเล่ม

แทปลอยด์ (28.6 x 41 ซม.)

 เนื้อกระดาษ

ปก  กระดาษอาร์ตการ์ด 120 แกม
เนื้อใน  กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี

 จำนวนหน้า

28 หน้า (รวมปก)

 ราคา

แจกฟรี

 วันที่ออก

วันที่ 5 ของทุกเดือน

 สถานที่จำหน่าย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโทรศัพท์. 0 - 2345 - 1012
และ 0-2345-1014 โทรสาร.  0-2345-1296-99  อีเมลล์: areeyi@off.fti.or.th


 

อัตราค่าลงโฆษณาในวารสาร ส.อ.ท


     
วารสาร ส.อ.ท. INDUSTRY  FOCUS แจกสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน  และผู้สนใจข่าวสารจำเพาะด้านอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป สามารถเผยแพร่ภาพลักษณ์และบริการได้ โดยการลงโฆษณาในวารสาร ส.อ.ท. ซึ่งมีรายละเอียด อัตราค่าโฆษณา ดังนี้

 

ตำแหน่ง

อัตราปกติ ต่อครั้ง

พื้นที่โฆษณาตำแหน่งพิเศษ

ราคา
ปกหน้าใน 50,000
ตรงข้ามปกหลังใน 45,000
ปกหลังใน 40,000
ปกหลัง
60,000

 

     สนใจ โปรดส่งแฟ็กซ์ใบสั่งจองโฆษณาวารสาร ส.อ.ท. INDUSTRY  FOCUS หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโทรศัพท์. 0 - 2345 - 1012 และ 0-2345 - 1014 
โทรสาร.  0-2345-1296-99  อีเมลล์:
areeyi@off.fti.or.th

 Download แบบใบสั่งจอง 

 

สมัครสมาชิก

      บุคคลภายนอกที่สนใจวารสาร ส.อ.ท. INDUSTRY  FOCUS สามารถสมัครเป็นสมาชิกวารสาร ส.อ.ท. INDUSTRY  FOCUS  สนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2345-1012 และ 0-2345-1014  โทรสาร.  0-2345-1296-99  อีเมลล์: areeyi@off.fti.or.th


 
จำนวนคนอ่าน : 2843 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย