กิจกรรม ส.อ.ท.

Open House Network | ศึกษาดูงาน... ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานฯ ม.เกษตร และ บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด

Business Matching Event Room

 Open House Network

January 17, 2017

ศึกษาดูงาน... ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานฯ ม.เกษตร

โครงการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะ ตามแนวพระราชดำริ

และ บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด

บริษัทสัมปทานฝังกลบขยะจากกรุงเทพฯ แบบถูกสุขลักษณะ ยาวนานกว่า 20 ปี

จนหลายเป็น "เจ้าพ่อขยะกรุงเทพฯ" ที่ได้รับรองมาตราฐาน ISO14001:2004

__________

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานฯ ม.เกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และบริษัท กลุ่ม 79 จำกัด อ.เมือง จ.นครปฐม__________________

Download More 

• ใบสมัครกิจกรรม
 
Download >

• กำหนดการ
 
Download >

____________

Please Contact

 

คุณณัฐพงศ์

 

คุณจารุณี

02-345-1117

 

02-345-1180

086-329-1978

 

086-329-1976

nattaphongc@off.fti.or.th, nattaphong.fti@gmail.com

 

jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com

 


FOLLOW US

Website
www.ftimatching.com  

 

Facebook
Like us & Share this page on Facebook Training & Seminar
www.facebook.com/BusinessMatchingTraining
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
เอกชัย คำแพงดี
ปรับปรุงเมื่อ:
5 มกราคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
564

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย