กิจกรรม ส.อ.ท.

Open House Network | ศึกษาดูงาน... ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (AICA) & สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA)

Business Matching Event Room

Open House Network
January 24, 2017

ศึกษาดูงาน... ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน | AICA

ศูนย์ธุรกิจเพื่อให้คนไทยได้รับการบริการและดื่มกาแฟไทยรสชาติดี ในราคาเข้าถึงได้ตามมาตราฐานของคาเฟ่อเมซอน

และ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน | OBA

ศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของธุรกิจน้ำมัน ผ่านห้องจำลองการเรียนรู้เสมือนจริง
__________

ณ ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (AICA) และสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA)

ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา__________________

Download More 

• ใบสมัครกิจกรรม

   Download >

• กำหนดการ
 
Download > 

____________

Please Contact

 

คุณณัฐพงศ์

 

คุณจารุณี

02-345-1117

 

02-345-1180

086-329-1978

 

086-329-1976

nattaphongc@off.fti.or.th, nattaphong.fti@gmail.com

 

jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com

FOLLOW US

Website
www.ftimatching.com  

Facebook
Like us & Share this page on Facebook Training & Seminar
www.facebook.com/BusinessMatchingTraining
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
22 ธันวาคม 2559
จำนวนคนอ่าน:
683

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย