กิจกรรม ส.อ.ท.

Training | เจาะลึกเทคนิคทางการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

Business Matching Event Room

TRAINING

JANUARY 25, 2017

                

เจาะลึกเทคนิคทางการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ


วิทยากร โดย

คุณชนินทร์ วินะยานุวัติคุณ

ผู้อำนวยการ สายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ประเทศไทย)

__________

วิทยากร โดย

คุณณัชภัคษรณ์ อนันต์ศิริกมล

ผู้ช่วยอำนวยการ บริการการค้าระหว่างประเทศ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ

__________

ณ ห้อง Thong Lo ชั้น 8 โรงแรม NOVOTEL ซอยสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

 

__________________

Download More 

• ใบสมัครกิจกรรม
 
Download >

• กำหนดการ
 
Download >

____________

Please Contact
 

 

คุณยุทธวัฒน์

 

คุณนิศาชล

02-345-1124

 

02-345-1118

086-329-1975

 

086-329-1977

yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com

 

nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com

 

 


FOLLOW US

Website
www.ftimatching.com  

 

Facebook
Like us & Share this page on Facebook Training & Seminar
www.facebook.com/BusinessMatchingTraining
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
22 ธันวาคม 2559
จำนวนคนอ่าน:
1520

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย