กิจกรรม ส.อ.ท.

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การใช้งานเหล็กหล่อเหนียวในงานเครื่องจักรกลและกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ “ ตลาดนัดโรงหล่อ ”

 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การใช้งานเหล็กหล่อเหนียวในงานเครื่องจักรกลและกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ “ ตลาดนัดโรงหล่อ ”

 
            ตามที่ กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง การใช้งานเหล็กหล่อเหนียวในงานเครื่องจักรกล และกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ “ ตลาดนัดโรงหล่อ ” ในวันจันทร์ที่ 26 
มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Meeting Room3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ พบปะหารือและเจรจาธุรกิจกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องอาทิ กลุ่มฯเครื่องจักรกลเกษตร, เครื่องจักรกลโลหะการ, ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์, คลัสเตอร์วิศวกรรมฯ, บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เป็นต้น อีกทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในงานเหล็กหล่อเหนียวในงานเครื่องจักรกลตลอดจนประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมหล่อโลหะ รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1 นั้น
 
ในการนี้  กลุ่มฯ ขอเชิญท่านและสมาชิกที่สนใจ ให้เกียรติเข้าการร่วมสัมมนา และได้โปรดประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมของท่าน เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ( รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 60 ท่าน)
ทั้งนี้ ได้โปรดตอบรับและส่งแบบตอบรับกลับมายังฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมฯ ภายในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560  จักขอบคุณยิ่งที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
21 มิถุนายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
469

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย