กิจกรรม ส.อ.ท.

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 3 สำหรับผู้ประกอบการ อุตฯ อาหาร/เกษตร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

    NEXT GEN INNOVATOR 3

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร / เกษตร / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 จัดโดย สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.)

   Highlight

·       เนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนานวัตกรรมและสภาพธุรกิจจริง ตั้งแต่แนวคิดเชิงนวัตกรรม จนถึงการวางแผนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วิเคราะห์ตลาด และการวางแผนผลิตสู่เชิงพาณิชย์

·       พบกับวิทยากรมากความสามารถจากองค์กรชั้นนำที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ท่าน อาทิ คุณสุรีรัตน์ เจ้าของแบรนด์ "เจคิว ปูม้านึ่ง"  คุณบุณย์ญานุช ผู้บริหารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า และคุณรวิศ ผู้บริหารผงหอมศรีจันทร์

·       ศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานวิจัยของภาครัฐและมหาวิทยาลัยชั้นนำ กว่า 8 แห่ง

·       เน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียน นำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์เกิดเป็น Partners ทางธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรมต่อไปในอนาคต

·       เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากโครงการภาครัฐ ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทต่อไป โดยความสำเร็จของรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 สามารถผลักดันให้ผู้เข้าร่วมอบรม Matching นักวิจัยและพัฒนาโจทย์นวัตกรรม ตลอดจนการได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ มากกว่า 35 โจทย์ 

รับจำนวนจำกัด!!! 

 หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ส.ค. 2560  

 

 

 

ข้อมูลหลักสูตรและใบสมัครดังเอกสารแนบ หรือ Download ได้ที่ https://goo.gl/2pVbfp

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.rdi.or.th

โทรศัพท์ 0-2345-1236 คุณกัล หรือ คุณอาร์ม

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสถาบันฯ https://www.facebook.com/rdi.fti/

ส่งใบสมัครได้ที่อีเมล : rdi.fti@gmail.com หรือโทรสาร 0-2345-1279
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
จิราวรรณ เดียขุนทด
ปรับปรุงเมื่อ:
4 สิงหาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
185

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย