กิจกรรม ส.อ.ท.

งานอบรม OEE (Overall Equipment Effectiveness)

  

++ Empowering The Decision Makers of The Enterprise with OEE ++

 Smart Factory ทั่วโลก ... ใช้หลักการ OEE เป็นเกณฑ์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
และบำรุงแบบทวีผล (Productive Maintenane)งานอบรมศาสตร์แห่งการบริหารควบคุมระบบการผลิตอัจฉริยะ 

(OEE Overall Equipment Effectiveness)  

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้อง Board Room 4  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

*********************************

 

1. วิทยากร  คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล  
ผู้เชี่ยวชาญ System Integration, Robotic and Automation,
การควบคุมระบบ Security ของการระเบิดในโรงงาน 
และกรรมการผู้จัดการ EDA International Co. Ltd.


2. วิทยากร  คุณสุทธิพงษ์ เสนาถี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ 
และผู้เขียนหนังสือ
 "สร้างระบบ SCADA ด้วยซอฟต์แวร์ GENESIS"

 

Highlight
1.) แนวทางการบริหารงานของภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้วยหลักการ Overall Equipment Effectiveness (OEE)  และความนิยมในการวัดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI : Key Performance Indicator)
2.) การวัดความสำเร็จในการผลิตแบบลีน และการวัดประสิทธิการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพ (TEEP) มาตรฐาน OEE
3.) OEE ช่วยหาสาเหตุความสูญเสียการผลิต โดยสามารถแยกประเภทการสูญเสียและรายละเอียดนั้น นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงจุดอย่างเป็นระบบ
4.) การวางระบบเพื่อวิเคราะห์ผลิตภาพของกระบวนการผลิต OEE และระยะเวลาการหยุดการผลิต (Downtime)       
5.) การรายงานการผลิตแบบต่างๆ ที่จะทำให้การบริหารการผลิตและการบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.) ประโยชน์ของ OEE ต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน, ความสูญเสียด้านความพร้อม, ด้านสมรรถภาพ และด้านคุณภาพของเครื่องจักร นำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิต
7.) พิเศษ!! … เทคนิคการเลือกเครื่องจักรและหุ่นยนต์ ที่เหมาะสมกับการผลิต
 
 

 

ราคาสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 1,800 บาท     ราคาบุคคลทั่วไป 2,000 บาท     (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 7%)

 

<< สมัคร Online ได้ที่นี่ >>
<< Download กำหนดการ ได้ที่นี่ >>
<< Download ใบสมัคร >>

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณณัฐมาศ 
Tel. 02-345-1052  Mobile : 089-796-7763  E-mail : ICTI.connect@gmail.com


QR Code Facebook สถาบัน ICTI  "Update Hot News ก่อนใครได้ที่นี่" 

 

  
By ICTI THANKS to Join with US!

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
31 สิงหาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
640

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย