กิจกรรม ส.อ.ท.

รับทุนสนับสนุนฟรี!!! ขอเชิญผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหาร ร่วมส่งแผนพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหาร ให้สามารถวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการเกษตรสู่ความยั่งยืน ตลอดจน เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุกิจของตนเองตามแผนที่วางไว้ 


โดยผู้ประกอบการสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ 2 ต่อ 
+++ต่อที่ 1+++ ผู้ประกอบการส่งแผนพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขอรับเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท รับจำนวนจำกัด 30 รายเท่านั้น 
+++ต่อที่ 2+++ ผู้ประกอบการที่ส่งแผนในต่อที่ 1 แล้วผ่านการคัดเลือก สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ ขอรับเงินสนับสนุน จำนวน 1,200,000 บาท   ในต่อที่ 2 ได้ (ซึ่งยังไม่ได้ระบุจำนวนที่สนับสนุน) 

+++ปิดรับสมัครวันที่ 25 กรกฎาคม 2561+++ 

สนใจขอรับทุนสนับสนุน สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่

1. แบบฟอร์มการยื่นข้อเสนอโครงการขอทุน https://drive.google.com/file/d/1kXv-PoxmVZJPebv5gXz07bUbTEabAp9y/view?usp=sharing

2. รายละเอียดการเปิดรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1AHys4hmszZPsG3K_GpRt-6M9vfSy_nk-/view?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร 
คุณจิราพรฯ โทรศัพท์ 02-345-1286 
อีเมล์ chiraphonc@off.fti.or.th
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
จิราพร ใจเกลี้ยง
ปรับปรุงเมื่อ:
4 มิถุนายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
1242

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย