สกุลเงิน รับซื้อ ราคาขาย
USD 34.8587 35.2809
GBP 49.5576 50.5526
EU 38.5348 39.3491
JPY(100) 30.4847 31.2256
HKD 4.4677 4.5653
SGD 25.1223 25.7516