คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการบริการ

คำถาม

สภาอุตสาหกรรมมีกลุ่มอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีกี่กลุ่ม อะไรบ้าง

คำตอบ

ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวน 45 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

1.       กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ

2.       กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม

3.       กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

4.       กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน

5.       กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

6.       กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

7.       กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

8.       กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ

9.       กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

10.      กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

11.      กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

12.      กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

13.      กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

14.      กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก

15.      กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

16.      กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

17.      กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล

18.      กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

19.      กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

20.      กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

21.      กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

22.      กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า

23.      กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

24.      กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

25.      กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

26.      กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

27.      กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น

28.      กลุ่มอุตสาหกรรมยา

29.      กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

30.      กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

31.      กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า

32.      กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

33.     กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้

34.      กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

35.      กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

36.      กลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง

37.      กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก

38.      กลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์

39.      กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม

40.      กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

41.      กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

42.      กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

43.      กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

44.     กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

45.     กลุ่มอุตสาหรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ


เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
16 พฤษภาคม 2559
จำนวนคนอ่าน:
22845

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย