คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการบริการ

คำถาม

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีครบทุกจังหวัดหรือไม่ค่ะ

คำตอบ

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 74 จังหวัด ได้แก่

     1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

     2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

     3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

     4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

     5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

     6. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

     7. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

     8. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

     9. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

     10. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

     11. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

     12. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

     13. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

     14. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

     15. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด

     16. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

     17. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก

     18. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

     19. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

     20. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

     21. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

     22. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

     23. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

     24. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

     25. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

     26. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

     27. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

     28. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     29. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

     30. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

     31. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     32. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

     33. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

     34. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

     35. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

     36. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

     37. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

     38. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

     39. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

     40. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

     41. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

     42. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

     43. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

     44. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

     45. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

     46. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

     47. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

     48. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

     49. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

     50. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

     51. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

     52. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

     53. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

     54. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

     55. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

     56. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

     57. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

     58. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

     59. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

     60. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 

     61. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

     62. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

     63. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

     64. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

     65. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     66. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

     67. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

     68. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

     69. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

     70. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

     71. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

     72. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

     73. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

     74. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี


เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Wannaporn Charoenrat
ปรับปรุงเมื่อ:
30 มีนาคม 2558
จำนวนคนอ่าน:
6762

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย