คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการบริการ

คำถาม

ถ้าจะสมัครเป็นสมาชิกต้องทำอย่างไร ค่าธรรมเนียมเท่าไร และได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

คำตอบ

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.fti.or.th/2011/thai/app_fti.pdf และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 02-345-1209/1028/1002


เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Wannaporn Charoenrat
ปรับปรุงเมื่อ:
30 มีนาคม 2558
จำนวนคนอ่าน:
4383

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย