คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการบริการ

คำถาม

ถ้าต้องการทราบรายชื่อทั้งหมดของสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมผลิต มีช่องทางใดบ้าง ครับ

คำตอบ

ท่านสามารถค้นหารายชื่อสมาชิกทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ที่http://ftiweb.off.fti.or.th/membersearch/search.aspx


อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
17 พฤษภาคม 2559
จำนวนคนอ่าน:
7842

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย