คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการบริการ

คำถาม

www.fti.or.th มีข้อมูลอะไรบ้าง?

คำตอบ
เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและข้อมูลวิชาการด้านอุตสาหกรรมไทย อาทิ ทำเนียบสมาชิก ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม สถิติการประกอบและการส่งออกยานยนต์ประจำเดือน วีดีโอเทปวิชาการ รวมถึงการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเว็บไซด์ระหว่างสมาชิกและหน่วยงานของภาครัฐ

อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Information F.T.I.
ปรับปรุงเมื่อ:
16 มกราคม 2552
จำนวนคนอ่าน:
6710

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย