คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการบริการ

คำถาม

ข้อมูลสมาชิก ในเว็บไซด์ สามารถค้นหาข้อมูลประเภทใด?

คำตอบ
ท่านสามารถค้นหา รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยท่านสามารถค้นหา ได้สะดวกรวดเร็วหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น หาตามรายชื่อ ตามกลุ่มอุตสาหกรรม และ จังหวัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมผลิตได้โดย พิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการลงในช่องค้นหาและเลือกค้นหาโดยใช้ ผลิตภัณฑ์ (Products & Services) พร้อมการ Link สู่ Web site ของบริษัทสมาชิกได้ทันทีสำหรับรายที่มี Web site เป็นของตนเอง

อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Information F.T.I.
ปรับปรุงเมื่อ:
16 มกราคม 2552
จำนวนคนอ่าน:
8510

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย