ข่าวฝากจากหน่วยงานภายนอก

  • โดย Kamonporn วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
    ขอเชิญร่วมลงทุนในเมืองฉงจั่วประเทศจีนจังหวัดนครพนม ร่วมกับเทศบาลเมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองชนชาติดจ้วงกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมจัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทา...
  • โดย ณัฐพล วันที่ 24 ธันวาคม 2553
    กรมการค้าต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้ประโยชน์ ตามเอกสาร ที่ พณ 0304/ว 143 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้1 กฏระเบียบการนำเข้ารถยนต...
   PAGE :   OF  1     
จำนวนคนอ่าน : 131252 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย