ข่าวฝากจากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญร่วมลงทุนในเมืองฉงจั่ว ประเทศจีน

 ขอเชิญร่วมลงทุนในเมืองฉงจั่ว ประเทศจีน

 
จังหวัดนครพนม ร่วมกับเทศบาลเมืองฉงจั่ว  เขตปกครองตนเองชนชาติดจ้วงกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมจัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างกัน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในเมืองฉงจั่ว กว่างซี ประเทศจีน
 
ผู้สนใจที่จะร่วมลงทุนในจีน ขอเชิญติดต่อไปที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครพนม โทร. 042-511117 โทรสาร 042-512826ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Kamonporn Puwong
ปรับปรุงเมื่อ:
17 กรกฎาคม 2556
จำนวนคนอ่าน:
2858

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย