ข่าวฝากจากหน่วยงานภายนอก

เอกสารเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์จากกรมการค้าต่างประเทศ

       กรมการค้าต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้ประโยชน์ ตามเอกสาร ที่ พณ 0304/ว. 143 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 จำนวน 4 เรื่อง  ดังนี้
 
1.      กฏระเบียบการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วของเวียดนาม
2.      จับตา EU จะออกระเบียบห้ามใช้สาร Bisphenol A ในการผลิตสินค้าขวดนมเด็ก
3.      สหภาพยุโรปกำหนดเลขพิกัดศุลกากรสินค้าเพิ่มเติม 3 รายการ
4.      EU ปรับปรุงระเบียบ RoHS
 
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : สำนักมาตรฐานทางการค้า
 
โทร 0 2547 4734 โทรสาร 0 2547 4736
 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ณัฐพล -
ปรับปรุงเมื่อ:
24 ธันวาคม 2553
จำนวนคนอ่าน:
2403

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย