สมัครงานกับ ส.อ.ท.


ตำแหน่งงาน:
นักศึกษาฝึกงาน
จำนวน:
หลาย ตำแหน่ง
อายุ:
20 - 21 ปี
วุฒิการศึกษา:
ชาย/หญิง
ที่มา:
ปริญญาตรี
คุณสมบัติ:
- ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือพึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด ประชาสัมพันธ์ การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ เศรษฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
การติดต่อ:
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์:
02-345-1077-9
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Supawadee Samkaew
ปรับปรุงเมื่อ:
8 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
14453


บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย