ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด

ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด

ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมและ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางภาคอุตสาหกรรม ซึ่งห้องสมุดเปิดให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่ บริษัทสมาชิก สภาอุตสาหกรรมฯ นักศึกษา นักวิจัยและบุคคลทั่วไปได้ใช้บริการ

กำหนดเวลาการให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
(ปิดพักกลางวัน เวลา 12.00 น. - 13.00 น.)
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษอื่นๆ ปิดบริการ
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์0-2345-1027-1030
โทรสาร0-2345-1296-99
อีเมล์information@off.fti.or.th
จำนวนคนอ่าน : 9169 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย