เกาะติดประธานสภาฯ

ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ในหัวข้อ “EEC and New S-Curve: the Road to Thailand 4.0”


 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ในหัวข้อ “EEC and New S-Curve: the Road to Thailand 4.0” ในงาน Thailand Competitiveness Conference 2017 “Reinforcing the Foundation for Competitiveness” ซึ่งงานนี้เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่างๆ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
20 กรกฎาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
72

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย