เกาะติดประธานสภาฯ

เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การปรับเปลี่ยนของอุตสาหกรรมไทย สู่ยุค 4.0"


 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การปรับเปลี่ยนของอุตสาหกรรมไทย สู่ยุค 4.0" ให้กับผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2560 ณ อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
24 กรกฎาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
55

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย