เกาะติดประธานสภาฯ

พิธีลงความความร่วมมือการจัดตั้ง Monozukuri Academy


 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) (AOTS) จัดพิธีลงความความร่วมมือการจัดตั้ง Monozukuri Academy เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมลงนามความร่วมมือ นำโดย คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ Mr.Shinya Kuwanyama President HIDA Japan พร้อมด้วย คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงบทบาทของทั้งสองหน่วยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณสุชัย พงษ์พากเพียร นายกสมาคมศิษย์เก่า AOTS กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้

 ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
1 สิงหาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
71

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย