เกาะติดประธานสภาฯ

ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย


 

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย นำโดยนายอิกนาเทียส ดาเรลล์ ไลคิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมมาเลเซีย

ประเด็นหารือได้แก่ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในกรอบที่ทั้งสองฝ่ายเป็นสมาชิกร่วมกัน การเชื่อมโยงด้านห่วงโซ่อุปทาน

การอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และจุดผ่านแดนการพัฒนาสินค้าที่และการส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีระดับโลก
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
10 กันยายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
405

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย