เกาะติดประธานสภาฯ

หารือความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ


 

 

 

7 กันยายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำโดย คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมฯภายในการประชุมได้หารือ การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร โดยนำงานวิจัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ มาตรฐาน คุณภาพ ปริมาณ และสอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองด้านปริมาณและคุณภาพผลผลิต การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างเกษตรกร และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปนอกจากนี้ ยังได้หารือในประเด็น การรับรองไม้หวงห้ามบนที่ดินเอกชนให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และส่งออกได้ รวมถึง การรับรองผลิตภัณฑ์จากไม้มาตรฐานสากล PEFC ( Program for the Endorsement of Forest Certification) โดยมีสภาอุตสาหกรรมเป็นผู้รับรองด้วย ที่ประชุมยังได้ตั้งคณะทำงานประชุมเดือนละครั้ง โดยสภาอุตสาหกรรมมอบให้คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมและประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ดำเนินการ

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
10 กันยายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
453

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย