เกาะติดประธานสภาฯ

เข้าร่วมงานเลี้ยง เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐออสเตรีย


 

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง พร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ H.E. Mrs. Eva Hager เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐออสเตรีย ณ โรงแรม Mandarin Oriental
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
26 ตุลาคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
407

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย