เกาะติดประธานสภาฯ

เข้าร่วมงาน Business Networking


 


 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานฯ เข้าร่วมงาน Business Networking ในโอกาสเยือนไทยของคณะนักธุรกิจจากแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
26 ตุลาคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
334

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย