เกาะติดประธานสภาฯ

การประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล


 

 

 

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน และกล่าวสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการชีวศึกษาร่วมกับภาคเอกชนใน "การประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล" โดย รมว.กระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวมอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
6 พฤศจิกายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
423

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย