เกาะติดประธานสภาฯ

เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


 

 

 

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้เข้าร่วมหารือกับนายหาน เจิ้ง รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ทำเนียบรัฐบาลจงหนานไห่
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
8 พฤศจิกายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
428

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย