ข่าวส.อ.ท.

โครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card: ABTC)


โครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค  (APEC Business Travel Card: ABTC)


         บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC) เป็นเสมือนVisa ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่ร่วมโครงการนี้ในการติดต่อธุรกิจระยะสั้นได้โดยไม่ต้องขอ Visa อีก
         บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC) เกิดขึ้นมาจากความคิดริเริ่มของที่ประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค (Asia-Pacific Economic Cooperation หรือ APEC) โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างนักธุรกิจของสมาชิกเอเปค
         บัตรเดินทางนี้จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเดินทาง ในส่วนที่เกี่ยวกับการขอVisa และขั้นตอนในการเข้าเมือง
         จนถึงปัจจุบันนี้ มีสมาชิกเอเปค จำนวน 19 เขตเศรษฐกิจ เข้าร่วมในโครงการบัตรเดินทาง ABTC ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม รัสเซีย และ เม็กซิโก

 

ยื่นใบสมัครเพื่ออะไร
          
         การยื่นใบสมัครเพื่อขอรับบัตร ABTC คือการขออนุญาตหรือขอ Visa เพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่ร่วมในโครงการ เพื่อเดินทางไปติดต่อธุรกิจระยะสั้น ข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องที่กรอกในใบสมัครจะถูกส่งไปยังสมาชิกที่ร่วมในโครงการทั้งหมดเพื่อตรวจสอบประวัติ และหากการตรวจสอบประวัติผ่าน ผู้สมัครก็จะได้รับบัตร ABTC ที่สามารถใช้เสมือนเป็นVisa เพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการ แบบเดินทางเข้าได้หลายครั้ง (Multiple entry) ภายในอายุของบัตร โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
   

 

ผู้ใดมีสิทธิสมัครขอรับบัตรเดินทางฯ

  • นักธุรกิจผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ซึ่งต้องการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ และเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษคดีทางอาญา หรือ มิเคยถูกปฏิเสธในการเข้าเมืองจากดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการ
  • นอกจากนี้ผู้ยื่นสมัครขอบัตร ABTC จะต้องสมัครในนามบริษัทหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิก หอการค้าไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสมาคมธนาคารไทย เท่านั้น

เอกสารเพิ่มเติม (สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้) 

 การขอเร่งรัดการสัมภาษณ์วีซ่าประเภทชั่วคราว สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

โปรดระวัง! การใช้บัตรในช่วงที่บัตรใกล้หมดอายุ 4 เดือน กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง 2 อาทิตย์

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

นางสาวอรอุมา ระบาเลิศ งานพหุภาคี
ฝ่ายบริหารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 3
เลขที่ 60 ถ. รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel. 0-2345-1000 ต่อ 1145 
email: onumar@off.fti.or.th, Onuma_fti@hotmail.com

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Admin Website
ปรับปรุงเมื่อ:
8 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
131283

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย