ข่าวส.อ.ท.

ยิ่งใหญ่ตลอด 4 วันเต็มกับงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ (E-SAN INDUSTRIAL FAIR 2017)


 

คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ (E-SAN INDUSTRIAL FAIR 2017) ระหว่างวันที่ 16 19 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมพัฒนาธุรกิจ การค้า การลงทุน โดยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษเรื่อง : Green Factory & ECO Industry” และคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี  ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง : ก้าวให้ทันเศรษฐกิจและนำหน้าอุตสาหกรรมด้วย Innovation ทั้งนี้ ภายในงานตลอดทั้ง 4 วันมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  มีการจัดเสวนา ทิศทางอุตสาหกรรมภาคอีสาน 2017-2020” , บันทึกลงนามความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรม (MOU)  ระหว่างอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , พิธีเปิดงาน และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ Eco Industry 4.0”, เสวนา โอกาส อุตสาหกรรม และ ก่อสร้าง กับ การพัฒนาเมือง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  มีการเปิดตัวอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) , ปาฐกถาพิเศษเรื่อง : Green Factory & ECO Industry” , ปาฐกถาพิเศษเรื่อง : ก้าวให้ทันเศรษฐกิจและนำหน้าอุตสาหกรรมด้วย Innovation , การแสดงเทคโนโลยีและผลงานนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  มีเสวนา “CEO Forum : Green Factory & ECO Industry” , Talkshow เทคโนโลยีล่าสุดในการหาคนทำงาน 4.0 , เสวนา การพัฒนาบุคลากรสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม” , การแสดงเทคโนโลยีและผลงานนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 มีการบรรยายพิเศษ และมอบนโยบาย SMART CITY , พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นกับกลุ่มอุตสาหกรรมจีน และลาว , Talk show " จาก KHONKAEN Model สู่ Thailand แห่งอนาคต" , การแสดงเทคโนโลยีและผลงานนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
17 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนคนอ่าน:
236

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย