ข่าวส.อ.ท.

สำรวจความต้องการจ้างงาน นักศึกษาฝึกงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ ทหารปลดประจำการ และผู้พ้นโทษ


ฝ่ายแรงงาน ส.อ.ท.ได้พัฒนาระบบบริการลงประกาศรับสมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน แรงงานคนพิการ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ftijob.com (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อเป็นฐานข้อมูลความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Labour Hub) โดยลงประกาศรับสมัครงานได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.ftijob.com ตลอดทั้งปี ไม่จำกัดอัตรา ใช้เลขสมาชิก Log in เข้าสู่ระบบทั้ง Username&Password หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ goo.gl/UtlhFt และส่งข้อมูลมายัง email:lad@ftikm.com อำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการไปยังผู้สมัครงานหรือผู้สนใจ อันจะเกิดประโยชน์ในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเข้าทำงานในสถานประกอบการ

 โดยกรมการจัดหางานขอความร่วมมือแจ้งความต้องการจ้างงาน นักศึกษาฝึกงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ ทหารปลดประจำการ และผู้พ้นโทษ เพื่อบริการจัดหาแรงงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการต่อไป

ดาวน์โหลด แบบแจ้งความต้องการจ้างงานคนพิการ คลิก!

ดาวน์โหลด แบบสำรวจความต้องการจ้างงาน  ทหารปลดประจำการ/ ผู้พ้นโทษ  คลิก!

ดาวน์โหลด แบบสำรวจความต้องการจ้างแรงงาน / นักศึกษาฝึกงาน คลิก!

ดาวน์โหลด แบบสำรวจความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุ คลิก!
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
3 เมษายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
502

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย