ข่าวส.อ.ท.

ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล Ind-tech Hackathon


คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้าแข่งขัน และมอบรางวัลชนะเลิศ ให้แก่ทีม ALTO ที่นำเสนอไอเดีย ลำโพงและกล้องผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุและคนที่คุณรัก โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท พร้อมทั้งมอบมอบโล่ให้กับผู้สนับสนุนโครงการฯ นอกจากนี้ รศ.ดร. ณัชชา ทวีแสงสกุลไทย ให้เกียรติมอบรางวัล Popular โหวต แก่ทีม HEAP เป็นเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองเลขาธิการส.อ.ท ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท มิลลิเมด จำกัด และคุณอุกฤษ อุณหเลขกะ Co-founder และ Chief Product officer ของ Ricult เป็นกรรมการผู้ตัดสินในครั้งนี้ด้วย ณ CU Innovation Hub ชั้น 20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560

 

 

 

 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
20 มิถุนายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
205

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย