ข่าวส.อ.ท.

ประชุม กกร. เดือนกรกฎาคม 2560


 ที่ประชุม กกร. มองว่า ตลาดการเงินโลกยังมีแนวโน้มผันผวนจากหลายปัจจัยท้าทาย โดยแม้ว่าล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังคงมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ และมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ ด้านการส่งออกทั้งปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าที่คาดและอาจเข้าใกล้เป้าหมายที่ 5% ของกระทรวงพาณิชย์ หลังจากในช่วง 5 เดือนแรกการส่งออกขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปีนี้ การส่งออกอาจจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากแรงหนุนด้านราคาที่น่าจะลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมทั้งยังอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาท นอกจากนี้ คงต้องติดตามมาตรการทางการค้าต่อประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ในระยะต่อไปด้วย

ด้วยการส่งออกที่ขยายตัวดีในช่วง 5 เดือนแรก และน่าจะสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้ กกร.จึงปรับเพิ่มประมาณการอัตราการขยายตัวของการส่งออกในปี 2560 มาที่ 3.5-4.5% (จากเดิม 2.0-3.5%) ขณะที่ การใช้จ่ายในประเทศยังอาจเผชิญความท้าทายจากราคาสินค้าเกษตรหลายรายการที่เริ่มลดลง และการเดินหน้าโครงการลงทุนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องใช้เวลา กกร.จึงยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2560 ไว้ที่ 3.5-4.0% ส่วนเงินเฟ้อนั้น กกร.ปรับลดประมาณการในปี 2560 มาที่ 0.5-1.5% (จากเดิม 1.0-2.0%) หลังอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ และอาจจะไม่เร่งขึ้นมากในช่วงครึ่งปีหลัง จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ขาดปัจจัยสนับสนุน

ด้านพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 60

กกร.ได้ทราบและเห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ และ ปัญหาแรงงานทาส ของภาครัฐ โดย กกร. เห็นว่าต้องมีการจัดการอย่างจริงจัง ทั้งนี้ กกร. เข้าใจว่าที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน กำลังเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะมีการนำเสนอแนวทางดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานประกาศอีกครั้ง
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
4 กรกฎาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
168

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย