ข่าวส.อ.ท.

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I. Elite) รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560


 

คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I. Elite) รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Great ชั้น 3 โรงแรม W Hotel Bangkok ถนนสาทร โดยภายในพิธีเปิดมีการกล่าวต้อนรับโดยคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และในช่วงการเสวนาพิเศษ หัวข้อ บทบาทสภาอุตสาหกรรมกับการพัฒนาประเทศไทย โดยคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ได้แก่ คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และคุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมกันนี้มีการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่โดย คุณกรกฤช จุฬางกูร ประธานโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ด้วย


 ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
14 กรกฎาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
350

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย