ข่าวส.อ.ท.

ส.อ.ท. จับมือ อสมท ลงนามความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรม


คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรม” ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถ.พระราม 9 โดยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อบูรณาการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาคอุตสาหกรรมให้เข้าถึงประชาชนอย่างถูกต้อง ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
17 กรกฎาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
70

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย