ข่าวส.อ.ท.

ประชุม กกร. เดือนกันยายน 2560


ที่ประชุม กกร. เดือนกันยายน 2560  มองว่า เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ขยายตัวดีกว่าคาด โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของการส่งออก และการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว รวมถึงการผลิตภาคเกษตรที่ขยายตัวสูงซึ่งเป็นเพราะเปรียบเทียบกับฐานปี 2559 ที่เกิดภาวะภัยแล้ง ทั้งนี้ ที่ประชุม ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปียังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ต้องติดตาม อาทิ รายได้เกษตรกรที่ถูกกระทบจากอุทกภัยและราคาสินค้าเกษตร และการแข็งค่าของเงินบาท

 

ดังนั้น ที่ประชุม กกร.เดือน ก.. 2560 คงกรอบประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ไว้ที่ 3.5-4.0% รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 0.5-1.5% ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่การส่งออกทั้งปีอาจสูงกว่าที่คาด (กรอบคาดการณ์ของ กกร.ปัจจุบัน อยู่ที่ 3.5-4.5%) หลังการส่งออก 7 เดือนแรกเติบโตถึง 8.2% แต่ กกร.จะขอประเมินภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าโดยเฉพาะสหรัฐฯ จากผลกระทบของพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ รวมทั้งประเด็นการเมืองในสหรัฐฯ และความขัดแย้งกับเกาหลีเหนือ และที่สำคัญความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท ก่อนที่จะทบทวนประมาณการการส่งออกในการประชุมรอบถัดไป
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
5 กันยายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
116

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย