ข่าวส.อ.ท.

ส.อ.ท. เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ รู้ทันทิศทางพลังงาน จัดสัมมนาวิชาการใหญ่ Energy Symposium 2017 “Energy 4.0..โอกาสของอุตสาหกรรมไทย”


สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ Energy Symposium 2017 เรื่อง “Energy 4.0..โอกาสของอุตสาหกรรมไทยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อดังกล่าว พร้อมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ร่วมอภิปราย พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการ Energy Fair บริเวณหน้างาน เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผู้เกี่ยวข้องด้านพลังงานได้รับทราบข้อมูลทิศทางพลังงานโลก ตลอดจนแนวนโยบายและทิศทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนของพลังงานไทย เพื่อเตรียมความพร้อม และมีการปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์พลังงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต  ทั้งนี้ภายในงานยังจัดให้มีการออกบูธนิทรรศการ “Energy Fair” โดยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มาร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงอีกด้วย
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
6 กันยายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
153

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย