ข่าวส.อ.ท.

ส.อ.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย คุณนิกร สุศิริวัฒนนนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร ส.อ.ท.และเจ้าหน้าที่ ส.อ.ท. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ภายใต้หัวข้อ  รัฐบาลใหม่ ! คอร์รัปชันเก่า?” จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  ในรูปแบบงานเสวนาวิชาการ  เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560  เมื่อที่  กันยายน  2560  ณ โรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ   
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
6 กันยายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
93

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย