ข่าวส.อ.ท.

ส.อ.ท. จับมือ ทปอ. เตรียมเนรมิต “ยูนิเวอร์ซิตี้ เอ็กซ์โป” มหกรรมอุดมศึกษาครั้งแรก ของไทย เตรียมโชว์ศักยภาพเด็กไทยแก่ภาคเอกชน


 20 กุมภาพันธ์ 2561 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมด้วยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าพบ นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เพื่อร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมเตรียม 3 ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสอดแทรกการเรียนการสอนด้านทักษะแรงงานและผู้ประกอบการ ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาแบบคู่ขนาน และยุทธศาสตร์ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรม  ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
27 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนคนอ่าน:
884

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย