ข่าวส.อ.ท.

การประชุมคณะกรรมการร่วม ฯ เดือนมิถุนายน 2561


  

 

5 มิถุนายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานร่วมในการประชุมและแถลงข่าว กกร. ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ณ ห้องดุสิตธานีฮออล์ โรงแรมดุสิตธานี

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
7 มิถุนายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
401

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย