ข่าวส.อ.ท.

ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Denso Japan พัฒนาระบบ Lean Automation ในภาคอุตสาหกรรม


ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
14 มิถุนายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
320

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย