ข่าวส.อ.ท.

แถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2561


   

  

  

 

 

18 มิถุนายน 2561  คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)  พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธาน ส.อ.ท. และคุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. 

แถลงข่าว ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือนพฤษภาคมและ ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2561 

ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.1 โซนซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดย ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 90.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 89.1

ในเดือนเมษายน ภาพรวมเศรษฐกิจขยายตัว การส่งออกดีขึ้น ผู้ประกอบการขนาดใหญ่เน้นลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม ยอดการผลิตรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2561 193,130 คัน

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 13.94 ขายในประเทศ 84,965 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.9  ส่งออก 98,875 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.75

 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
18 มิถุนายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
562

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย