ข่าวส.อ.ท.

ต้อนรับคณะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore Manufacturing Federation)


 

 

  

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore Manufacturing Federation) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย นำโดย Mr. Douglas Foo ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์

และคุณมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับ Singapore Manufacturing Federation

อีกทั้งสภาอุตสาหกรรมฯยังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะดังกล่าว ณ ห้องอาหาร Lake’n Park ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
27 มิถุนายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
398

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย