ข่าวส.อ.ท.

พิธีเปิดงานสัมมนา “Industrial IoT Expo 2018”


 

 

25 ตุลาคม25 61 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ Leading Industry throughout IIoT ทิศทางและกระแสของ IIoT ในประเทศไทย ในพิธีเปิดงานสัมมนา “Industrial IoT Expo 2018” โดย ส.อ.ท. ร่วมกับ MOXA Taiwan จัดงานสัมมนาและแสดงนวัตกรรมด้าน IoT Solution สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคิด Smarter Automation With Industrial Internet of Things in Factory Automation และในโอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก Mr. Bee Lee Group Executive Board Member Moxa Taiwan บรรยายในหัวข้อ See the IIoT in Action ณ ห้องบอลรูม 1-2 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
26 ตุลาคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
363

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย