ข่าวส.อ.ท.

พิธีเปิดงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2018


 

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 คุณบวร วงศ์สินอุดม ประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2018 "ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO" โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ "ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO" ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
26 ตุลาคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
256

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย