ข่าวส.อ.ท.

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)


 

 

 

 

 

 

6 พฤศจิกายน 2561 คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ส.อ.ท. ร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) เดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี โดยภายหลังการประชุม ได้มีการแถลงข่าวผลการประชุม ประชุม กกร. ประเมินว่า ภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จะเติบโตชะลอลงจากช่วงครึ่งปีแรก จากหลายเครื่องชี้ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก การท่องเที่ยว การเบิกจ่ายของภาครัฐ รวมทั้งผลผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม คาดว่าการหดตัวแรงของการส่งออกในเดือนกันยายน จะเป็นประเด็นระยะสั้น ประกอบกับภาครัฐน่าจะมีการเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี น่าจะมีแรงหนุนที่ดีขึ้นได้ ดังนั้น กกร. มองว่า ภาพเศรษฐกิจไทยและการเติบโตของมูลค่าการส่งออกทั้งปี 2561 จึงยังอยู่ในกรอบประมาณการ GDP ขยายตัว 4.4-4.8% และการส่งออกขยายตัว 8.0-10.0%

 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
8 พฤศจิกายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
237

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย